Onze diensten

Salarisadministratie

Conquis ontzorgt bedrijven op het gebied van de salarisadministratie- en verwerking. Voor veel ondernemingen is het zelf verwerken van de salarisgegevens en het periodiek produceren van de salarisafrekeningen omvangrijk en ingewikkeld.

Onze adviseurs zijn continu op de hoogte van alle wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van de loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en wijzigingen in de geldende CAO’s.

Voor veel van onze cliënten hebben wij de volledige salarisadministratie in ons beheer. Wij richten de salarisadministratie in naar uw wensen en zorgen dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder volgt een opsomming van alle mogelijke dienstverlening die wij u aanbieden.

Salarisadministratie

 • Het periodiek verwerken van de salarisadministratie
 • Het maken van pro forma- en kostenberekeningen
 • Het digitaal verzenden onderliggende stukken
 • Het opstellen en indienen van de aangiften loonheffingen
 • Het begeleiden van controles van de Belastingdienst
 • Het opstellen van bezwaar- en beroepschriften

Vastlegging

 • Het ondersteunen bij in- en/of uitdiensttreding werknemers
 • Het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten
 • Het opstellen van een personeelsreglement
 • Het opstellen van een bedrijfsautoreglement

Personeelsadministratie

 • Het registreren van en adviseren rondom verlof en verzuim in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving

Informatie en/of advies over

 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Arbodienst
 • Actuele wet- en regelgeving
 • Werkkostenregeling
 • Loonkostensubsidie en premiekorting
 • Collectieve arbeidsovereenkomst

Interesse? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze collega’s.

Bezoekadres

Amsterdamseweg 34a
6712 GJ Ede


Postadres

Postbus 8029
6710 AA Ede0318 - 42 07 71


info@conquis.nl