Privacy statement

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor online gebruikers rondom onze organisatie. Dit privacy statement behandelt de wijze waarop Conquis omgaat met de privacy van deze gebruikers. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit privacy-statement, dan kun je contact opnemen met Conquis: info@conquis.nl  

Privacy beleid van Conquis

Op onze website verzamelen wij gegevens, waaronder persoonsgegevens, van en over de bezoekers.

U laat soms gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door met ons te communiceren of bij ons te solliciteren. Die gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar u zijn te herleiden, voorbeelden zijn: NAW, E-mailadres etc.

Wij nemen de privacy van onze bezoekers uiterst serieus. Wij gaan dus zorgvuldig om met (persoonlijke) informatie van onze bezoekers. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Conquis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen. U bent dan op de hoogte van eventuele wijzigingen. De huidige versie van dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 7 februari 2020.

Deze privacy statement is van toepassing op Conquis (Conquis Accountants B.V., Conquis Administratie B.V. en Conquis Consultancy B.V.) en op elk van de aan haar verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website wordt verzameld, of via onze e-mail nieuwsbrief of die deze informatie beheren.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit impliceert onder andere dat wij:

·     - duidelijk vermelden welk doel het verwerken van uw persoonsgegevens heeft.

·     - het verzamelen van de persoonsgegevens beperken tot die persoonsgegevens die we nodig hebben voor legitieme doeleinden

·     - eerst om toestemming vragen (indien vereist) voordat we verwerken

·     - passende maatregelen hebben genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens

·     - passende maatregelen eisen van partijen met wie we samenwerken bij het verwerken van persoonsgegevens

·     - uw recht respecteren en navolgen om je persoonsgegevens op uw aanvraag te verwijderen, te corrigeren of ter inzage te bieden.  Na uw eventuele verzoek willigen we dit zo snel mogelijk in dan wel informeren wij u zo snel mogelijk waarom uw verzoek (nog) niet ingewilligd kan worden.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan deze websites. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare, veilige wijze omgaan met uw gegevens. Wij adviseren om kennis te nemen van de privacy statements van deze websites en/ of contact op te nemen met degenen van wie de websites zijn. 

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld contact met ons op kunnen nemen of zich kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Conquis worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem en kunnen worden gebruikt om bezoekers informatie te verstrekken over de dienstverlening van Conquis. Uw gegevens die worden ingevuld op een dergelijk online formulier worden bewaard zolang naar aard van het formulier of inhoud van de informatie nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Gebruik en opslag van gegevens

Bezoekers kunnen zich op verschillende manieren aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Wensen zij deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan de bezoeker zich altijd met één klik afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De verzamelde gegevens gebruiken wij alleen om onze dienstverlening te verbeteren. De verzamelde gegevens slaan wij op in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden, behoudens voor zover wij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift toe verplicht worden gesteld. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. Mocht dit om welke reden toch noodzakelijk worden, dan zal Conquis hier nadrukkelijk eerst de (schriftelijke) toestemming voor vragen van haar bezoekers.

Inherent aan onze dienstverlening is dat wij soms derden moeten inschakelen om ons te ondersteunen. Ook nemen toezichthouders soms kennis van onze dossiers. Als deze derden toegang tot uw persoonsgegevens krijgen dan zijn dit allen partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG omgaan met de persoonsgegevens. 

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van Google; en klein tekstbestand dat door een browser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren via de instellingen in uw browser. Onze website maakt geen gebruik van advertentie- of tracking cookies. De cookies zijn analytisch van aard en kunnen via onze website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst. Meer informatie over cookies kunt u lezen op het internet, bijvoorbeeld: www.allaboutcookies.org

Wij gebruiken Google Analytics voor het bijhouden en verkrijgen van rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Met Google Analytics kunnen wij meten hoe gebruikers omgaan met de website-inhoud. De java script bibliotheken die Google Analytics hanteert, gebruiken HTTP-cookies om te registreren wat u op vorige pagina’s of op onze website bij een eerder gebruik heeft gedaan.

 

Wij hebben:

-     - Een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;

-     - Gegevens delen uitgezet.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Reacties

Bent u een bezoeker van onze website en heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Conquis

Postbus 8029

6710 AA Ede

info@conquis.nlBezoekadres

Amsterdamseweg 34a
6712 GJ Ede


Postadres

Postbus 8029
6710 AA EdeFacebook


info@conquis.nl


Facebookadres.com


Linkedinadres.com